CZ/ OSOBNÍ INFORMACE

Jméno/Příjmení: Denisa Annová

Adresa: Brno / Náměšť nad Oslavou, Česká republika

E-mail: denisa.annova@gmail.com

Web: denisaannova.com

VZDĚLÁNÍ

Datum:  2013 - 2016

Název kvalifikace: Ing. arch., Magisterský titul v studijním programu Architektura a rozvoj sídel

Název organizace: Architektura a rozvoj sídel, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Umístění: Brno, Česká republika

Datum: 2009 - 2013

Název kvalifikace: Bakalářský titul v studijním programu Architektura pozemních staveb

Název organizace: Architektura pozemních staveb, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Umístění: Brno, Česká republika

Datum: 2005 - 2009

Název organizace: Střední škola umění a designu

Umístění: Brno, Česká republika

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

2016 - dosud  CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS (srpen 2016 - dosud)

2013 - 2014  The Why Factory, Delft University of Technology, Nizozemí (září 2013 - únor 2014)

2012 - 2013  Dimense architects (prosinec 2012 - červenec 2013)

2008 - 2010 Průvodkyně na Státním zámku v Náměšti nad Oslavou

 

PUBLIKACE

 

08/2014   Článek "Vertikální vesnice" v magazínu Smart Cities 03-14

SCHOPNOSTI

 

Software: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw                   

                   Adobe Premiere (základy)

                   ArchiCad, Artlantis Studio, AutoCAD, CADKON, Sketch Up

                   Rhinoceros (základy)

                   Microsoft Word, Excel, Power Point

Odborné: tvorba modelů, kresba od ruky

Jazyky: čeština, rodný jazyk

               angličtina, středně pokročilý, Intermediate, B2

               němčina, začátečník

Řidičský průkaz: Skupina B, aktivní řidič

 

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ

2016  Cena děkana FAST VUT za vynikající zpracování diplomové práce

2014 1. místo_Studentská architektonicka soutěž Central Group - Moderní výšková stavba jako novodobá dominanta Prahy

           * ve spolupráci se Zuzanou Pelikánovou a Veronikou Rehortovou

2012  2. místo_Cena Arnošta Wiesnera - Galerie architektury

2012  Nové náměstí pro město Bojkovice

           * ve spolupráci s Dominikou Jabůrkovou a Janem Filipcem

2008  Návrh školní expozice pro Veletrh středních škol na BVV Veletrhy Brno

2007  1. místo_Návrh školní expozice pro Veletrh středních škol na BVV Veletrhy Brno

 

VÝSTAVY

 

2013  SALON 2013, Náměšť nad Oslavou

2012  SALON 2012, Náměšť nad Oslavou

           "Architekti z ústavu", studentská výstava v šalině, Brno

           "Fandíme Brnu", Urban centrum, Brno

2011  SALON 2011, Náměšť nad Oslavou

           Nové náměstí pro město Bojkovice, Bojkovice

2010  SALON 2010, Náměšť nad Oslavou

2009  SALON 2009, Náměšť nad Oslavou

           Portréty, Náměšť nad Oslavou

           Výstava v Muzeu Andyho Warhola, Medzilaborce, Slovakia

2008  SALON 2008, Náměšť nad Oslavou

           Portréty, Náměšť nad Oslavou

           "Konečně visíme", výstava tří mladých umělkyň, Náměšť nad Oslavou

2007  SALON 2007, Náměšť nad Oslavou

           Portréty, Náměšť nad Oslavou

2006  SALON 2006, Náměšť nad Oslavou

           Portréty, Náměšť nad Oslavou

2005  Z ateliéru J. M. Krejčího, Moravský Krumlov

           SALON 2005, Náměšť nad Oslavou

           Portréty, Náměšť nad Oslavou

 

DALŠÍ

 

Osobní vlastnosti: zodpovědná povaha, schopnost týmové práce, kreativní, snaha učit se nové věci

Zájmy: fly-jóga, pečení muffinů, cestování, lyžování, snowboarding

Organizace: Pro|oko, jeden ze zakládajících členů neziskové organizace podporující umění, design, kulturu a architekturu https://www.facebook.com/pro.oko.os?fref=ts

EN/ PERSONAL INFORMATION

 

Name/Surname: Denisa Annová

Address:  Brno / Náměšť nad Oslavou, Czech Republic

E-mail: denisa.annova@gmail.com

Webside: denisaannova.com

Nationality: Czech

Gender: Female

EDUCATION

Dates:  2013 - 2016

Title of Qualification: Ing. arch., Master degree in Architecture and Settlement Development

Name of Organization: Architecture and Settlement Development, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

Location: Brno, Czech Republic

Dates: 2009 - 2013

Title of Qualification: Bachelor degree in Architecture of Building Structures

Name of Organization: Architecture of Building Construction, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

Location: Brno, Czech Republic

Dates: 2005 - 2009

Name of Organization: The School of Art and Design (secondary school)

Location: Brno, Czech Republic

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

2016 - now   CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS (August 2016 - now)

2013 - 2014  The Why Factory, Delft University of Technology, The Netherlands (September 2013 - February 2014)

2012 - 2013  Dimense architects (December 2012 - July 2013)

2008 - 2010 Tourist guide at the State castle Náměšť nad Oslavou

PUBLICATION

 

08/2014   The article "Vertikální vesnice" at Smart Cities magazine 03-14

SKILLS AND COMPETENCES

Software:  Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw

                    Adobe Premiere (basic skills)

                    ArchiCad, Artlantis Studio, AutoCAD, CADKON, Sketch Up

                    Rhinoceros (basic skills)

                    Microsoft Word, Excel, Power Point

Technical: Model making, Freehand drawing

Language: Czech, native

English, Intermediate, B2

German, beginner

Driving licence: Type B, active driver

COMPETITION AND AWARDS

2016   Dean's award for the excellent diploma project, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2014  1st prize_Student's Architectural Competition of Central Group - Modern skyscraper like a new dominant of Prague city

            * in collaboration with Zuzana Pelikánová and Veronika Rehortová

2012  2nd prize_The Ernst Wiesner Architecture Prize - Gallery of Architecture

2012  New square for Bojkovice town

            * in collaboration with Dominika Jabůrková and Jan Filipec

2008  Design of School exposition for Trade Fair of Secondary Schools at BVV Trade Fairs Brno

2007  1st prize_Design of School exposition for Trade Fair of Secondary Schools at BVV Trade Fairs Brno

EXHIBITIONS

2013  SALON 2013, Náměšť nad Oslavou

2012  SALON 2012, Náměšť nad Oslavou

 "Architekti z ústavu", Student´s exhibition in the tram, Brno

 "Fandíme Brnu", Urban centre, Brno

2011  SALON 2011, Náměšť nad Oslavou

 New square for Bojkovice town, Bojkovice

2010  SALON 2010, Náměšť nad Oslavou

2009  SALON 2009, Náměšť nad Oslavou

 Portraits, Náměšť nad Oslavou

 Exhibition at Museum of Andy Warhol, Medzilaborce, Slovakia

2008  SALON 2008, Náměšť nad Oslavou

 Portraits, Náměšť nad Oslavou

 "Konečně visíme", exhibition of three young artists, Náměšť nad Oslavou

2007  SALON 2007, Náměšť nad Oslavou

 Portraits, Náměšť nad Oslavou

2006  SALON 2006, Náměšť nad Oslavou

 Portraits, Náměšť nad Oslavou

2005 From atelier of J. M. Krejčí, Moravský Krumlov

 SALON 2005, Náměšť nad Oslavou

 Portraits, Náměšť nad Oslavou

OTHERS

Personal characteristics: responsible character, ability to work in a team, creative, effort to learn new things

Interests: fly-yoga, baking of muffins, travelling, skiing, snowboarding

Organization: Pro|oko, co-founder a non-profit organization which supports art, design, culture and architecture https://www.facebook.com/pro.oko.os?fref=ts