Autoři: Michal Okleštěk, Denisa Annová, Tereza Abrhámová

Místo: Malá Morávka, Česká republika

Stav: Dokončeno. Následuje projekt zahradních úprav a okolí (04/2016)

Realizace: 06/2015-01/2016

Tématem zadání byla rekonstrukce ubytovny v obci Malá Morávka. Vznik objektu se odhaduje na začátek 20. století. Původní objekt byl navržen po vzoru jesenické architektury. V průběhu let byl objekt rozšířen o zadní přístavbu a v 70. letech prodělal další rekonstrukce i se změnami v dispozici. Poslední výraznější zásah do objektu byl proveden kolem roku 2001. Všechny tyto úpravy a změny stavby však měli negativní vliv na celkový vzhled stavby.

Rekonstrukce se snaží navrátit původní charakter stavby, ale zapojit do ní moderní prvky. Hmota objektu je rozdělena na dvě hlavní části. Přední část obdelníkového půdorysu se sedlovou střechou se snaží navazovat na tradici jesenické architektury – střecha se sklonem 42 stupňů, usedlejší hmota 1.np, výrazné štíty, symetrie. Stávající plechová krytina bude nahrazena moderní skládanou krytinou, která respektuje původní jesenickou architekturu. Nový vikýř vznikl na západní straně a je řešen v moderním duchu – velké okno s výhledem do zahrady, obklad s falcovaného plechu. Druhá část objektu je tvořena přístavbou, která vznikla v pozdějších letech. Část přístavby je odstraněna kvůli nevyhovujícímu technickému stavu a kvůli neatraktivnímu vzhledu. Zadní část objektu má putovou střechu navazující na sedlovou střechu přední částni objektu. Fasáda je obložena fošnami ze sibiřského modřínu. Na západní straně, směrem do zahrady, se nachází velká prosklená plocha spojující interiér (společenskou místnost) s exteriérem. Dřevěné fošny jsou také použity na částečné zakrytí hlavního vstupního schodiště. Mezerami mezi fošnami bude umožněn částečný průhled, ale bude zároveň zajištěno krytí vůči povětrnostním podmínkám.

K projektu rekonstrukce jsem se připojila ve fázi návrhu interiéru 09/2015 a spolupracuji na něm dosud.