CZ/ 2. místo_O cenu Arnošta Wiesnera

Návrh Galerie architektury je situován v Brně, městská část Černá pole. Jednoduchá hmota neutrální barevnosti navazuje na funkcionalistickou tradici města Brna. V blízkosti galerie se nachází Vila Tugendhat od světoznámého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Řešená parcela je charakteristická svým svažujícím se terénem, který stavba svým hmotovým řešením respektuje. V budově se nenachází žádná schodiště ani výtah, všechna podlaží jsou přístupná po rampách, která jsou svým sklonem vhodná pro imobilní, tudíž je celý objekt bezbariérový. Galerie je situována v 1. nadzemním podlaží s výhledem do parku. Kavárna, která není závislá na provozu galerie je umístěna ve druhém nadzemním podlaží s přímým vstupem z ulice Černopolní. Je zde zároveň přístup na vyhlídku na střešní terase nad 1. nadzemním podlažím. Tato vyhlídka je přístupná po celý den bez vlivu na otevírací dobu galerie či kavárny. Před kavárnou se nachází prostor, který rozšiřuje veřejnou část ulice na střechu vlastní stavby a je vhodným místem po dětské hry a setkávání lidí. Tento prostor je přístupný bez omezení stejně jako vyhlídka, z které je úžasný výhled na Brno i samotnou Vilu Tugendhat.

EN/ 2nd prize_The Ernst Wiesner Architecture Prize


The Gallery of Architecture is located in Brno, urban district Černá pole. A simple mass of neutral colors refer to a functionalist tradition of Brno. Villa Tugendhat by Ludwig Mies van der Rohe is near my project. A building site is characteristic of sloping terrain and design of the building respect it. Stairs and an elevator isn´t in the building. The all  floors of building are accessible by ramps so the whole building is wheelchair accessible. The gallery is situated in the 1st storey and visitors look over the park. The café is situated in the 2nd storey. This storey is accessible from Černopolní street and contain a viewpoint  on the roof of the 1st storey. The viewpoint is accessible whole day while the café or the gallery is closed. In front of the café is place for children´s game and meeting of people. This place is freely accessible the same as viewpoint on the roof. Amazing view on Brno city and Villa Tugendhat is from the viewpoint.