CZ/ Projekt se zabývá urbanistickou studií nového náměstí v malém městě Bojkovice na východní Moravě. Stavební parcela je situována v centru města, ale v současné době postrádá jakékoliv charakterické znaky náměstí. Ve studii je místo pomyslně rozděleno do dvou zón. První část obsahuje nový prostor pro setkávání lidí, místo pro místní, tradiční slavnosti a veselice, v druhé části se nachází dětské hřiště. Významným atributem tohoto místa je malá říčka, který tudy protéká, urbanistická studie zároveň řeší i nové přemostění, jehož tvarové řešení vnáší do lokality nový výrazový prvek. Lávka spojuje centrum města s Městským muzeem. Stezka lemující říční břeh může být skvělým místem pro chodce a cyklisty.

* ve spolupráci s Dominikou Jabůrkovou a Janem Filipcem

EN/ A project deals with the urbanistic study of a new square located in a small town of Bojkovice, Eastern Moravia, Czech Republic. The building site is situated in the centre of town but it hasn´t any characteristic feature for square nowadays. The place is divided to 2 zones in the urbanistic study. The 1st zone contain a new place for meeting people,  place for traditional celebrations and a new playground is in the 2nd zone. An important attribute of this place is small river which flows there. The urbanistic study contain a new footbridge. The footbridge interconnects centre of town with The Museum of Town. The footpath borders the river shore and it should be great place for cyclists and pedestrians with their pets.

*in collaboration with Dominika Jabůrková and Jan Filipec