CZ/ Projekt obnovy se zabývá renovací a novým využítí starého zámeckého pivovaru v Boskovicích. Celý objekt, v dnešní době nefunkčního pivovaru, je rozdělen do několika částí s rozdílnými funkcemi. Nově se v objektu nachází výstavní galerie s výukovými prostory, vinárna, wellness centrum a apartmá majitele. Všechny funkce mají návaznost na dění v okolí stavby. Hlavním cílem projektu je maximální využití stávajících prostor. Nově navrženými prvky jsou například bezbariérový vstup do galerie a vinárny a světlíky na střeše, které svých charakterem navazují na původní střešní konstrukci, která sloužila k provětrávání půdních prostor. Ze severní strany je objekt přístupný z nově vzniklé pěší zóny, zajišťující lepší podmínky pro chodce a zároveň rozšiřující vnitřní plochy objektu a venkovní prostor.

EN/ The project deals with renovation and new utilization of the old castle brewery in Boskovice town. The whole object of non-functional brewery is separated to the several parts which have different new functions. A new gallery with teaching centre, a wine bar, a wellness centre and suite of owner are in this building. The maximum of use current building is the main goal of the project. A new entrance to the gallery and to the wine bar and new special construction on the roof are new architectonic elements which is added to the current structure. A new pedestrian precinct at the north side of building site contribute to better condition for pedestrians.