Perla Ústí nad Orlicí je areál bývalé textilní továrny. Zadáním předdiplomního projektu bylo zpracovat urbanistickou studii konverze průmyslového areálu, vytvoření nového programu využití území, dopravního řešení, vhodného prostorového a funkčního uspořádání s ohledem na blízké historické centrum města. Návrh si klade za cíl vytvoření dobrého měřítka veřejného prostoru s ohledem na různorodou skladbu funkcí zachovaných i nově navržených budov.

Část území byla zpracovávána jako navazující závěrečný diplomový projekt formou architektonické studie.