CZ/ The Cube (Kostka) je jednoduchý mobilní prvek sloužící jako venkovní posezení pro studenty v areálu Fakulty stavební VUT v Brně.

EN/ The Cube is a simple movable block and is used like outside seating for students at the grounds of Faculty of Civil Engineering BUT.