CZ/ Klauzurní práce ze Střední školy umění a designu na téma: Dům, doupě, obydlí. Návštěvníci mohli jít dovnitř, stát tam, lehnout si, posedět. Použitý průsvitný materiál vytváří různorodé pocity...Jakákoliv intimita prostoru je pouze pomyslná...

EN/ The semestral work from The school of art and design deals with the theme: The house, the lair and home. The visitors could go into the shell, stay there, lie down, sit down...Used translucent material creates different feelings. Any intimacy of the space is imaginary...