CZ/ Mnoho lidí prochází tímto místem každý den. Je situováno v blízkosti hlavního vlakového nádraží v centru města Brna. Město je během dne charakteristické svým hlukem, ruchem a množstvím lidí. Ale to se v noci mění. Někteří lidé se tam mohou cítil zranitelně. Je tam ticho a tma. Zahrada světel je jednou z možností jak toto místo udělat v noci příjemnější a jasnější...světlo...stovky malých zářících koulí rozptýlených v prostoru.

EN/ Many people go across this place every day. It is situated near the main railway station in the centre of Brno city. The place is characteristic of noise and many people during the day. But it changes at night. Some people can feel vulnerable there. Calm and dark is there. The Garden of lights is one of possibility how to made this place more pleasant and brighter at night...Light...Hundreds of small shining balls scattered in space.